website page counter প্রয়োজনীয় বীজগণিতীয় সূত্রাবলী – শিক্ষাবার্তা

বৃহস্পতিবার, ২০ জুন ২০১৯, ৬ আষাঢ় ১৪২৬

প্রয়োজনীয় বীজগণিতীয় সূত্রাবলী

দেখে নিন ষষ্ঠ শ্রেনী থেকে দশম শ্রেণী
পর্যন্ত সকল গানিতিক সূত্রগুলো :
(a + b) 2 = a2 + 2ab + b2
(a + b) 2 = (a – b) 2 + 4ab
(a – b) 2 = a2 – 2ab + b2
(a – b) 2 = (a + b) 2 – 4ab
a2 + b2 = (a + b) 2 – 2ab
a2 + b2 = (a – b) 2 + 2ab
a2 – b2 = (a + b) – (a – b)
2 (a2+b2) = (a + b) 2 + (a – b) 2
(a + b + c) 2 = (a2 + b2 + c2) + 2 (ab + bc + ca)
(a2 + b2 + c2) = (a + b + c) 2 – 2(ab + bc + ca)
2 (ab + bc + ca) = (a + b + c) 2 – (a2 + b2 + c2)
(a + b) 3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
(a + b) 3 = a3 + b3 + 3ab (a + b)
(a – b) 3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3
(a – b) 3= a3 – b3– 3ab (a – b)
a3 + b3= (a + b) ( a2 – ab + b2)
a3 + b3 = (a + b) 3 – 3ab (a + b)
a3 – b3= (a – b) ( a2 +ab + b2)
a3 – b3= (a – b) 3 + 3ab (a – b)
(a + b + c) 3 = a3 + b3 + c3 + 3 (a + b) (b + c) (c
+ a)
a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c) (a2 + b2+ c2 –
ab – bc – ca)
a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c) { (a – b) 2 + (b
– c) 2 + (c – a) 2 }
(x + a) (x + b) = x2 + (a + b) x + ab
(x + a) (x – b) = x2 + (a – b) x – ab
(x – a) (x + b) = x2 + (b – a) x – ab
(x – a) (x – b) = x2 – (a + b) x + ab
(x + p) (x + q) (x + r) = x3 + (p + q + r) x2 + (pq +
qr + rp) x +pqr

এই বিভাগের আরও খবর